CLAMP Internet Radio #42

Guest: Shizuka Itou (Himawari’s seiyuu in XXXHOLiC)

Komugikotoride no Yonshimin #42